Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni – E Bülten Formu

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

a. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Altyazı Sinema Derneği (“Dernek”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.

b. Veri İşleme Amacı

Derneğimiz tarafından E-Bülten Üyelik Formu kapsamında elde edilen kişisel verileriniz sizi Derneğimizin yeni dönem programları, etkinlikleri ve gelişmelerinden haberdar etmek, bu kapsamda oluşturulan bültenlerimizi iletmek, reklam/kampanya/promosyon süreçlerini yürütmek ve ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütmek amaçlarıyla sınırlı olarak Derneğimizce işlenmektedir

c. Veri İşleme Yöntemi ve Hukuki Dayanağı

Elde ettiğimiz kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesi uyarınca Derneğimiz tarafından sizden alınacak açık rızaya dayanılarak elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir.

d. İşlemeye Konu Olan Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri

E-Bülten Üyelik Formu kapsamında tarafınızdan aşağıdaki kişisel veriler elde edilmektedir;

  • E-Posta Adresi
  • Ad-Soyad

e. Kişisel Verilerin Aktarımı

İşbu aydınlatma metninin (d) maddesinde belirtilen kişisel verileriniz; (b) maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; yurt dışında yer alan sunucularımıza, yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri ve iş ortakları ile KVKK’nın 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

f. İlgili Kişinin Hakları

Kanun’un 11. Maddesi kapsamında kişisel verilerinizle ilgili haklarınıza ilişkin taleplerinizi Derneğimizin Caferağa Mah. Şair Nefi Sok. NO:46/3 Kadıköy İSTANBUL adresine yazılı olarak veya ‘[email protected]’ e-posta adresimize E-Bülten Üyelik Formu’na kayıt olduğunuz e-posta adresi üzerinden iletebilirsiniz.

İlgili kanuna bu linkten ulaşabilirsiniz.