Verilerin Yurt Dışına Aktarımına İlişkin Rıza Beyanı

6698 SAYILI KVKK UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARIMINA İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANI

Altyazı Sinema Derneği  (“Altyazı”) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilgime sunulan Aydınlatma Metni sınırları çerçevesinde; yurt dışında yer alan bulut sunucularının kullanılması sebepleriyle dernek tarafından iş süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak kişisel verilerimin KVKK Md.9/1 uyarınca açık rızam dahilinde yurt dışına aktarılmasına;

Rızam vardır.

Rızam yoktur

© 2013-2020 Altyazı Aylık Sinema Dergisi / Altyazi.net'in içeriği dergi yönetiminden ve yazarlardan izin alınmaksızın kullanılamaz.