Şu An Okunan
15-21 Şubat Haftası Yıldız Tablosu

15-21 Şubat Haftası Yıldız Tablosu

Berke
Göl

Aslı
Ildır

A.Deniz
Şensöz

Selin
Gürel

Kaan
Karsan

Nil Kural

Utku
Ögetürk

Murat
Özer

Ortalama

Alita: Savaş Meleği★★✰2,50
Asla Gözlerini Kaçırma★★★✰★★1,83
Babamın Kemikleri★★✰2,50
Bir Aşk İki Hayat★★✰2,50
Dogman★★★★★✰★★★✰★★★★★★✰★★★2,64
Göç Mevsimi★★✰2,50
İskoçya Kraliçesi Mary★✰★★★★★★★✰2,25
Kefernahum★★★✰★★✰★✰★★✰1,83
Organize İşler Sazan Sarmalı0,50
Sarayın Gözdesi★★★✰★★★★★★★✰★★✰★★★★★★✰★★✰3,21
Sisters Biraderler★★★3,00
Van Gogh: Sonsuzluğun Kapısında★★★★★★★★★3,00

Not: Yıldızlar 4 üzerinden verilmiştir.

© 2013-2022 Altyazı Aylık Sinema Dergisi / Altyazi.net'in içeriği dergi yönetiminden ve yazarlardan izin alınmaksızın kullanılamaz.