Seminerler

Altyazı Yazarları ile Online ‘Türkiye Sineması’ Semineri

Bu seminer, Türkiye’de sinemanın ilk yıllarından 50’lerdeki popülizm ve ulusal kimlik arayışına, Yeşilçam’da türlerin geçişkenliğinden, 2000’li yılların sinemasındaki farklı eğilimlere uzanan çeşitli tartışmalara odaklanıyor.

Gülengül Altıntaş ile Online ‘Temel Senaryo Yazımı’ Semineri

Bir fikir dramatik olarak nasıl geliştirilir, hikâyeye nasıl dönüşür? Kahraman kimdir, gerekli midir? Klasik sinema anlatısının esasları nelerdir: nasıl kurulur, nasıl bozulur?

Ali Deniz Şensöz ile Online ‘Filmlerin Dili’ Semineri

Bir filmde anlam nasıl üretilir? Yönetmen bir filmi nasıl tasarlar? Görüntü ve ses izleyiciyle nasıl konuşur? Bu seminer, film dilini ve sinemada anlamın nasıl üretildiğini öğretmeyi amaçlamaktadır.

Altyazı Yazarları ile Online ‘Kadınların Sineması’ Semineri

Sessiz dönemden günümüze tarih boyunca ve çeşitli coğrafyalarda erkek egemen düzene baş kaldırmış, tarihten silinmiş, adı sanı pek duyulmamış kadınların sinemasına yoğunlaşacağımız bu seminerde, feminist sinemanın ve sinemada feminizmin izlerini süreceğiz.

Wong Kar Wai, Chungking Ekspresi
Kutlukhan Kutlu ile Online ‘Filmlerde Kaybolmak’ Semineri

Sinema tarihinde, kültürel tarihte iz bırakan filmlerle, disiplinler arası ve yer yer ziyadesiyle kişisel bir film okuma yolculuğu.

Övgü Gökçe ile Online ‘Sinemada Devr-i Alem’ Semineri

Her hafta iki filmin tartışılacağı seminerde, ülke sinemalarının tarihsel ve estetik bağlamları üzerinden sinema dilinin sınırları keşfe çıkılırken, Türkiye’de sinemanın tarihsel ve estetik unsurları ve dünyadaki ulusal/ulusaşırı sinemalar bağlamındaki konumu da ele alınacak.

Ali Deniz Şensöz ile Online ‘Auteur Sineması’ Semineri

Bu seminerde katılımcıların, sinema dilini kendine has üsluplarıyla yeniden yorumlayan altı yönetmenin filmografisi üzerinden, hem filmlerin tasarım sürecine hem film teorisine hem de sinema tarihine dair temel kavramlara hâkim olmaları amaçlanmaktadır.

Altyazı Yazarları ile Online ‘Bir Film Nasıl Okunur?’ Semineri

Altyazı yazarlarıyla her hafta bir filmin belirli bir tematik yaklaşımla analiz edileceği online ‘Bir Film Nasıl Okunur?’ semineri başlıyor.

Gülengül Altıntaş ile Online ‘Temel Senaryo Yazımı’ Semineri

Bir fikir dramatik olarak nasıl geliştirilir, hikâyeye nasıl dönüşür? Kahraman kimdir, gerekli midir? Klasik sinema anlatısının esasları nelerdir: nasıl kurulur, nasıl bozulur? Seminer her seviyeden sinemasevere açıktır.

Ali Deniz Şensöz ile Online ‘Filmlerin Dili’ Semineri

Ali Deniz Şensöz ile Online ‘Filmlerin Dili’ Semineri 1 Aralık’ta başlıyor.

Gülengül Altıntaş ile Online ‘Senaryo Analizleri’ Semineri

Gülengül Altıntaş ile Online ‘Senaryo Analizleri’ Semineri 22 Ekim Perşembe günü başlıyor.

Ali Deniz Şensöz ile Online ‘Filmlerin Dili’ Semineri

Ali Deniz Şensöz ile Online ‘Filmlerin Dili’ Semineri 8 Ağustos Cumartesi günü başlıyor.

Övgü Gökçe ile Online “Sinemada Devr-i Alem” Semineri

Övgü Gökçe ile Online “Sinemada Devr-i Alem” Semineri 26 Temmuz’da başlayacak.

Ali Deniz Şensöz ile Online ‘Film Dilinin Evrimi’ Semineri

Ali Deniz Şensöz ile Online ‘Film Dilinin Evrimi’ Semineri 5 Nisan Pazar günü başlıyor.

Gülengül Altıntaş ile Online ‘Senaryo Yazımı’ Semineri

Gülengül Altıntaş ile Online ‘Senaryo Yazımı’ Semineri’nin yeni dönemi 4 Nisan Cumartesi günü başlayacak ve 8 hafta sürecek.

Fırat Yücel ile Online ‘Kurgu Atölyesi’

Fırat Yücel ile sinema tarihindeki şehir temsillerine odaklanacak ‘Kurgu Atölyesi’ 4 Nisan Cumartesi başlayacak.

Engin Ertan ile Online ‘Kült Filmler’ Semineri

Engin Ertan ile ‘Kült Filmler’ Semineri 18 Nisan’da başlayacak ve 5 hafta sürecek.

Ali Deniz Şensöz ile ‘Filmlerin Dili’ Semineri

Ali Deniz Şensöz ile ‘Filmlerin Dili’ Semineri 15 Şubat’ta başlayacak ve 6 hafta sürecek.

© 2013-2020 Altyazı Aylık Sinema Dergisi / Altyazi.net'in içeriği dergi yönetiminden ve yazarlardan izin alınmaksızın kullanılamaz.