Seminerler

Can Candan ile Çevrimiçi ‘Belgesel Sinema’ Semineri

Belgesel sinema nedir, nasıl bir şeydir, nasıl bir tarihi vardır, belgesel sinemayı nasıl anlamlandırabiliriz? Bu seminerde, altı hafta boyunca dünya belgesel sinema tarihinde bir yolculuğa çıkıp, klasik örnekler, akımlar ve kuramsal yaklaşımlar üzerinden, bu sorulara ne gibi cevaplar verildiğine bakacağız.

Askıda Seminer Projesinde Yeni Dönem

Altyazı Sinema Derneği’nin TÜSEV’in ‘Destekle Değiştir’ etkinliği sayesinde geçtiğimiz yıl başlattığı ve üniversite öğrencilerin sinema seminerlerine ücretsiz katılma şansı elde ettiği ‘Askıda Seminer’ projesi yeni dönemde de devam ediyor. 

Altyazı Sinema Seminerleri Kış-Bahar Programı

Altyazı Sinema Seminerleri’nin kış-bahar programı açıklandı. Belgesel sinemadan senaryo yazımına, Türkiye sinemasından film diline, farklı alanlarda sekiz seminer Haziran ayına kadar katılımcılarla buluşacak.

Altyazı Yazarları ile Çevrimiçi ‘Sinema Tarihi’ Semineri II

Birbirini takip eden yedişer haftalık iki ayrı programdan oluşan Altyazı Yazarları ile Çevrimiçi ‘Sinema Tarihi’ seminerleri, sinema tarihindeki temel dönemlere ve sanatsal akımlara yoğunlaşıyor

Kutlukhan Kutlu ile Çevrimiçi ‘Söz ve Sinema’ Semineri

Bu seminerde imgenin sanatı sinemanın “söz”le kurduğu ilişki ele alınacak.

Fırat Yücel ile Çevrimiçi ‘Kurgu Atölyesi: Teori ve Pratik’

Dijital imkânlar herkesin erişiminde olan bir kurgu pratiğini beraberinde getiriyor mu? Günlük hayatımızı işgal eden imaj yığınından nasıl videolar üretebiliriz?

Altyazı Yazarları ile Çevrimiçi ‘Sinema Tarihi’ Semineri I

Birbirini takip eden yedişer haftalık iki ayrı programdan oluşan Altyazı Yazarları ile Çevrimiçi ‘Sinema Tarihi’ seminerleri, sinema tarihindeki temel dönemlere ve sanatsal akımlara yoğunlaşıyor, sinemanın icadından itibaren kronolojik bir seyirle yakın döneme kadar uzanıyor.

Engin Ertan ile Online ‘Kült Filmler’ Semineri

Bir film neden kült olur? Hangi filmlere kült demeliyiz? Bu seminer dâhilinde sinema tarihinden seçilmiş çeşitli kült filmler, 6 hafta boyunca farklı başlıklar altında ele alınacak.

Altyazı Sinema Seminerleri Sonbahar Programı

Altyazı Sinema Seminerleri’nin sonbahar programı açıklandı. Senaryo yazımından kurguya, sinema tarihinden film diline, farklı alanlarda yedi seminer yıl sonuna kadar katılımcılarla buluşacak.

Ali Deniz Şensöz ile Online ‘Filmlerin Dili’ Semineri

Bir filmde anlam nasıl üretilir? Yönetmen bir filmi nasıl tasarlar? Görüntü ve ses izleyiciyle nasıl konuşur? Bu seminer, film dilini ve sinemada anlamın nasıl üretildiğini öğretmeyi amaçlamaktadır.

Övgü Gökçe ile Online ‘Sinemada Devri Âlem’ Semineri

inemada Devri Âlem seminerinde, farklı dönem ve coğrafyalarda bir gezintiye çıkarak, sinemanın bize sunduğu çeşitli tarihsel, kültürel ve estetik yaklaşımlara, akımlarla, türlere ve temalara değinilecek.

Altyazı’dan Askıda Seminer Projesi

Altyazı Sinema Derneği’nin yeni projesi ‘Askıda Seminer’le yüzden fazla öğrenci sinema seminerlerine ücretsiz katılma şansı elde edecek. Son başvuru tarihi 25 Ağustos.

Altyazı Yazarları ile Online ‘Türkiye Sineması’ Semineri

Bu seminer, Türkiye’de sinemanın ilk yıllarından 50’lerdeki popülizm ve ulusal kimlik arayışına, Yeşilçam’da türlerin geçişkenliğinden, 2000’li yılların sinemasındaki farklı eğilimlere uzanan çeşitli tartışmalara odaklanıyor.

Wong Kar Wai, Chungking Ekspresi
Kutlukhan Kutlu ile Online ‘Filmlerde Kaybolmak’ Semineri

Sinema tarihinde, kültürel tarihte iz bırakan filmlerle, disiplinler arası ve yer yer ziyadesiyle kişisel bir film okuma yolculuğu.

Övgü Gökçe ile Online ‘Sinemada Devr-i Alem’ Semineri

Her hafta iki filmin tartışılacağı seminerde, ülke sinemalarının tarihsel ve estetik bağlamları üzerinden sinema dilinin sınırları keşfe çıkılırken, Türkiye’de sinemanın tarihsel ve estetik unsurları ve dünyadaki ulusal/ulusaşırı sinemalar bağlamındaki konumu da ele alınacak.

Ali Deniz Şensöz ile Online ‘Auteur Sineması’ Semineri

Bu seminerde katılımcıların, sinema dilini kendine has üsluplarıyla yeniden yorumlayan altı yönetmenin filmografisi üzerinden, hem filmlerin tasarım sürecine hem film teorisine hem de sinema tarihine dair temel kavramlara hâkim olmaları amaçlanmaktadır.

Altyazı Yazarları ile Online ‘Bir Film Nasıl Okunur?’ Semineri

Altyazı yazarlarıyla her hafta bir filmin belirli bir tematik yaklaşımla analiz edileceği online ‘Bir Film Nasıl Okunur?’ semineri başlıyor.

Gülengül Altıntaş ile Online ‘Temel Senaryo Yazımı’ Semineri

Bir fikir dramatik olarak nasıl geliştirilir, hikâyeye nasıl dönüşür? Kahraman kimdir, gerekli midir? Klasik sinema anlatısının esasları nelerdir: nasıl kurulur, nasıl bozulur? Seminer her seviyeden sinemasevere açıktır.