Şu An Okunan
Nerdesin

Nerdesin

Kısa filmi Toz ile zihinlerimizde yer eden Fatih Kızılgök yıllar sonra, iki âşığın aydınlıktan karanlığa uzanan yolculuğuna eşlik eden, SİYAD ödüllü yeni kısasıyla karşımızda.

DİLEK AYDIN

Fatih Kızılgök’ün 2010 yılında !f İstanbul’un ‘Hepsi Senin İyiliğin İçin’ adlı çok yönetmenli projesinin inisiyatifiyle başlayıp geçtiğimiz sene bitirdiği Nerdesin? hava kararırken uyanan iki sevgilinin, mutlak karanlıkta biten yolculuğunu anlatıyor. Aslında filmin hiç de ön plana çıkmayan bu hikâyesinin izleyenler için ilgi çekici olan kısmı, yolculuğun etrafını saran aydınlık, karanlık, ışık ve ses. Filmle baş başa kalıp, kendimizi görsel-işitsel bir mecranın olanaklarına bıraktığımız seyir keyfinde, en ufak bir ışık huzmesi ya da tek bir çıtırtı bile duyularımızı tetikliyor. Bu garip yolculuk, sanki âşıkların filmin başında uyandıkları rüyanın ‘fazlasıyla gerçek’ görünen bir devamı gibi. Biz de onlarla aynı ses ve görüntüleri algıladıkça, bu rüya-tecrübenin spontan bir parçası oluyoruz adeta. İki âşığı takip ederken, bizi çepeçevre saran bu atmosferde, kamera her şeyi gören ve gösteren bir göz olmaktan ziyade, bizi âşıklar gibi koşar adım yürümeye ve tıpkı bir gezgin gibi bakışlarımızı sürekli hareket ettirmeye yönlendiren bir tarz benimsemiş. Bunun bir uzantısı olarak, filmin daha ilk anlarından itibaren yönetmen bize her zaman bütünün sadece bir parçasını sunuyor. İki âşığın geçtiği yerlerin, bakışlarının ve dokunuşlarının sadece bir kısmını görebiliyoruz hep. Ve aslında tam da bu yüzden kendimizi daha çok orada hissediyoruz. Netliği belirip kaybolan suratlarına ve geçtikleri yerlere son bir kez bakıyor, yakın çekimlerle iki sevgilinin heyecanına ortak oluyoruz. Patlayan havai fişeklerin yarattığı ışık ve sesin yok edip sonra tekrar davet ettiği karanlıkta, bir görünüp bir kaybolan âşıkların gizemine kapılıyoruz biz de. Bu gizem içinde, “Nerdesin?” sorusu, dilin/konuşmanın olmadığı ama ses ve görüntünün çarpıcı bir uyumla bizi çepeçevre sardığı bu rüyanın dile dökülen tek tümcesi oluyor.

Işığın ve karanlığın yolculukla iç içe bir koreografi oluşturduğu; Reha Erdem filmlerinden tanıdığımız Florent Herry’nin elinden çıkma görüntü yönetimiyle öne çıkan Nerdesin?’de Fatih Kızılgök, neredeyse elle tutulur bir atmosfer oluşturmayı başarıyor. Filmin aydınlıkla karanlık arasında yaptığı gelgitler ve mesafesi sürekli değişen kamerası, büyümüş göz bebekleri ve keskinleşmiş duyularla başbaşa bırakıyor bizi.

Fatih Kızılgök Kimdir?
1980’de İstanbul’da doğdu. Colorado Üniversitesi’nde Serbest Sanatlar eğitimi gördü. İsimsiz (2001), Sekiz (2002) ve Invisible Majestic (2003) gibi kısa filmlerin ardından 2005’te yaptığı Toz’la çok sayıda ödül kazandı. 2006’dan beri reklam yönetmeni olarak çalışıyor. Nerdesin? (2013) ile Sinema Yazarları Derneği’nin En İyi Kısa Film ödülünü aldı.

© 2013-2022 Altyazı Aylık Sinema Dergisi / Altyazi.net'in içeriği dergi yönetiminden ve yazarlardan izin alınmaksızın kullanılamaz.