Şu An Okunan
Türkiye’den 5 Hapishane Filmi

Türkiye’den 5 Hapishane Filmi

Hapishane duvarlarının ardı, her yere uzanan kamerasıyla yasak ve görünmez olanı görünür kılan sinemanın da her daim ilgi alanına girmiştir. Bu duvarların ardında ne olduğunu görmek ve göstermek konusundaki ısrar, çoğu zaman sanatçının politik mücadelesi hâline gelir. Kamerasını dışarıdakinden çok farklı bir sosyal hayatın kurulduğu cezaevlerine çeviren filmler, aynı zamanda iktidar baskısının en dolaysız hâliyle hissedildiği bu yasak alanı ifşa eden politik birer araca dönüşürler. Türkiye sinemasının hapishanelerde geçen, kimi kurmaca kimi belgesel yapımlarından beşini hatırlıyoruz.

>>>


Advertisement
© 2013-2022 Altyazı Aylık Sinema Dergisi / Altyazi.net'in içeriği dergi yönetiminden ve yazarlardan izin alınmaksızın kullanılamaz.