Şu An Okunan
Emek Sineması Davası Yeniden Görülecek

Emek Sineması Davası Yeniden Görülecek

Emek Sineması’nı barındıran yapı adasına ilişkin davanın İstanbul 9. İdare Mahkemesi’nde yeniden görüşülmesine karar verildi. Söz konusu dava, 2012 Aralık ayında karara bağlanarak süre aşımı gerekçesiyle reddedilmişti.

Danıştay’dan çıkan karar, Emek Sineması için verilen mücadelenin haklılığını bir kez daha teyit etmekle birlikte, sürecin geleceği açısından da önem taşıyor. 21 Mayıs tarihinde yıkılan Emek Sineması ve içinde bulunduğu yapı kompleksine dair hukuki sürecin devam edeceği anlamına gelen bu kararla birlikte, dava dosyasını yeniden görüşecek olan İdare Mahkemesi’nin nasıl bir karar vereceği sürecin akıbeti açısından kritik öneme sahip.

Konuyla ilgili TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nden yapılan açıklamaya ulaşmak için tıklayınız.

 

© 2013-2020 Altyazı Aylık Sinema Dergisi / Altyazi.net'in içeriği dergi yönetiminden ve yazarlardan izin alınmaksızın kullanılamaz.