Şu An Okunan
Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı’na Başvuru Süresi Uzatıldı

Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı’na Başvuru Süresi Uzatıldı

8-10 Mayıs tarihleri arasında Kadir Has Üniversitesi’nde düzenlenecek olan 15. Türkiye Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı‘na son başvuru tarihi 3 Mart 2014‘e uzatıldı. Konferansın bu seneki ana teması ‘Sinema ve Seyirci’.

Konferans çağrı metni ve başvuru koşulları şöyle:

Sinema hikaye anlatan bir forma kavuştuğundan beri ‘seyirci’ farklı disiplinlerin ve metodolojilerin çatışma alanı haline gelmiştir. Bu çatışmaların odağında, sinemayı nasıl deneyimlediği, filmlerden ne tür hazlar aldığı sinema aygıtı tarafından belirlenen pasif seyirciler olduğu kadar, filmlerin anlamını kuran, hatta filmleri var eden eleştirel, siyasallaşmış özneler vardır. Bu bağlamda, ideolojik bir aygıt tarafından kurulduğu varsayılan seyirci ile kanlı canlı, nefes alan, cinsel ya da etnik çeşitlilikleri itibariyle farklı eğilimleri, etkileşimleri olan izleyicilik konumları birbirleriyle uzlaşmaz görünmektedir.

Son yıllardaki teknolojik gelişmeler tüm bu tartışmaları yeniden şekillendirmektedir. Selüloidin giderek tedavülden kalkması ve digital teknolojilerle imgenin yeniden tanımlanmasıyla birlikte seyir mekanlarının ve mecralarının çeşitlenmesi, film izlemenin nasıl bir deneyim olduğu sorusunu da yeniden gündeme getirmiştir.

Açık hava sinemalarının artık bir sinema nostaljisine dönüştüğü, AVM’lere hapsolan sinema salonlarının alışveriş kültürünün dinamosu haline geldiği, filmlerin bilgisayar ve telefon ekranından izlendiği günümüzde sinemanın ve sinema seyircisinin ölümüne mi tanıklık ediyoruz? Yoksa bu çok çeşitli ve çok kolay ulaşılır mecralar yeni bir tür sinefilin, yeni seyircilik deneyimlerinin doğuşuna mı işaret ediyor? Film üretmenin de izlemek kadar erişilir olduğu bu zamanlarda seyircilik çok daha bilinçli ve politik bir konum mu gerektiyor? Bu ve benzeri sorulardan hareketle bu yılki konferans sinema izleyicisinin konumunu bireysel izleyicinin nazarından, izleme pratiklerinin tarihçesine yayılan geniş bir perspektifte, çok yönlü ve disiplinlerarası bir bakışla tartışmaya açmayı amaçlıyor.

Kısıtlayıcı olmamakla birlikte olası konu başlıkları şöyledir:

Seyretmenin Ontolojisi

Gerçekliğin İzlenimi, İzlenimin Gerçekliği

Seyrin Farkında Olan İzleyiciler, Kendini Aynalayan Filmler

Sinema ve Beden: Bedensiz Seyirciden İzleyicinin Bedenine

Seyirci, Cinsiyet, Cinsel Çeşitlilik

Seyirci, Haz ve Özdeşleşme

Sinema Perdesindeki ‘Ben’ ve ‘Ötekiler’: Star İmgeleri, Ekran Kimlikleri

Seyircinin Demografisi: Etnisite, Sınıf, Yaş, Cinsiyet

Spektrumun İki Ucunda Bir Avuç İzleyici: Çöp Filmler, Sanat Filmleri

Geniş Kitleler: Popüler Filmler, Ana Akım Sinema

İzleyicinin Ritüelleri: Kült Filmler

Diasporada Seyirci Olmak

İhraç Edilen TV Dizileri, Uluslararası Seyirciler/Fanlar

Festivaller ve Seyirci

Sinefili

Seyir Mekanları ve Mecraları

Yeni Teknolojiler, Eski/Yeni Deneyimler

Konferansa bireysel sunumla başvurmak isteyenlerin:

300-400 kelimelik sunum özetlerini, konuyu özetleyen 3 anahtar sözcüğü, en fazla 100 kelimeden oluşan kısa özgeçmişlerini;

Panel ile başvurmak isteyenlerin ise:

3-4 sunumdan oluşan paneller için her bir sunuma dair yukarıdaki bilgiler ile paneli tanımlayan 250-300 kelimelik bir açıklamayı en geç 3 Mart 2014 tarihine kadar, [email protected] adresinde Su Baloğlu’na göndermeleri rica olunur.

Konferansın ana hedefi, Türkiye’deki film akademisyenleri, sinemacılar ve sinemaseverleri bir çatı altında toplayarak, konuya dair yeni açılımlar oluşturacak üretken bir ortam yaratmaktır. Toplantıya önceki senelerde çok sayıda uluslararası sinemacı ve akademisyen katılmıştır. Bundan önceki konferansların bildirileri makalelere dönüştürülerek Bağlam Yayınları tarafından düzenli olarak yayınlanmıştır. Bu derlemeler, Türkiye sineması üzerine düzenli ve kapsamlı biçimde kurumsallaşan ilk çalışmaları oluşturmaktadır. Bu sürece katkıda bulunmuş olan herkese tekrar teşekkür etmek isteriz.

Program Kurulu:

Deniz Bayrakdar (Kadir Has Üniversitesi)

Melis Behlil (Kadir Has Üniversitesi)

Selim Eyüboğlu (Bahçeşehir Üniversitesi)

Esen Kunt (Nişantaşı Üniversitesi)

Defne Tüzün (Kadir Has Üniversitesi)

Düzenleme Komitesi:

Defne Tüzün (Kadir Has Üniversitesi)

Su Baloğlu (Kadir Has Üniversitesi)

 

© 2013-2020 Altyazı Aylık Sinema Dergisi / Altyazi.net'in içeriği dergi yönetiminden ve yazarlardan izin alınmaksızın kullanılamaz.