Şu An Okunan
Antonia’nın Yazgısı (Antonia)

Antonia’nın Yazgısı (Antonia)

Antonia’nın Yazgısı (Antonia’s Line, 1995) Yabancı Dilde En İyi Film Oscar’ı dahil pek çok ödül kazanan bir feminist sinema klasiği. Eleştirmen Janet Maslin’in ‘büyülü feminizm’ olarak tanımladığı film, annesinin ölümü üzerine kızıyla birlikte köyüne dönüp yerleşen Antonia’nın dört nesle yayılan hikâyesini yer yer neşeli, yer yer hüzünlü, masalsı bir dille anlatıyor. Film, Gabriel García Márquez’in ‘Yüz Yıllık Yalnızlık’ı gibi epik aile hikâyelerini andırıyor ama ataerkil bir yapıyı irdelemek yerine anaerkil bir düzenin hayalini kuruyor. Yönetmen Marleen Gorris Antonia’nın hikâyesi üzerinden cinsel kimlik meselesinin yansıra ölüm ve yaşam gibi mevzuları ve dinsel kurumların yozlaşması gibi toplumsal sorunları da tartışmaya açıyor. Filmin ölüm ve doğum döngüsünde akan zamanı içinde geleneksel aile alt üst ediliyor, yerine dinin ya da devletin onayını alma kaygısı gütmeyen başka bağlar örülüyor; bambaşka kocaman bir aile kuruluyor. Dik başlı ama şiddet karşıtı, ezilenlere kucak açan, ezenlere haddini bildiren, şefkatli ve özgürlüğüne düşkün Antonia hâlâ ilham vermeye devam ediyor. Gözde Onaran

© 2013 Altyazı Aylık Sinema Dergisi / Altyazi.net'in içeriği dergi yönetiminden ve yazarlardan izin alınmaksızın kullanılamaz.