Şu An Okunan
Kaçak İşçiler (Moonlighting)

Kaçak İşçiler (Moonlighting)

Jerzy Skolimowski’nin 1981 yılında yalnızca bir buçuk haftada yazıp tamamladığı Kaçak İşçiler (Moonlighting), Altın Palmiye’yi iki ‘darbe filmi’nin paylaştığı 1982 Cannes Film Festivali’ne yetişmiş, buradan En İyi Senaryo ödülüyle dönmüştü. Jeremy Irons’ın canlandırdığı Nowak, çaresizliği, pratik zekâsı, korkuları ve mutlak yalnızlığıyla bugün belki hâlâ Batı Avrupa’daki göçmenleri sinemada en iyi temsil eden karakterdir. Yazık ki bir daha aynı parıltıyı tekrar edememiş olan Skolimowski’nin, sabırlı bir zekâ ve acımasız bir ironiyle kurduğu sinema dili de eskimiş değil. Değişen bir şey varsa, filmin yol verdiği okumalar olabilir. 1982’de Polonya’daki demokrasi kriziyle fazlaca ilgilenen Batılı izleyici ve eleştirmen filmin, kaçak işçilerin ve tüm göçmenlerin ırkçı Avrupa’da yaşadığı izolasyonun acımasız bir eleştirisi olduğunun üstünde yeterince durmamıştı. Demir Perde yıkıldıktan yıllar sonra Nowak’ın dramı hâlâ bu denli güncelse, hatta karşı karşıya kaldığı düşmanlık çok daha derinleşmişse, Avrupa’nın soylu damarlarındaki ırkçı kanın kuvvetli akışını görmezden gelmek naiflikle açıklanır bir günah olmasa gerek. 


Advertisement
© 2013-2022 Altyazı Aylık Sinema Dergisi / Altyazi.net'in içeriği dergi yönetiminden ve yazarlardan izin alınmaksızın kullanılamaz.