Şu An Okunan
22-28 Mart Haftası Yıldız Tablosu

22-28 Mart Haftası Yıldız Tablosu

 

Berke
Göl

Aslı
Ildır

A.Deniz
Şensöz

Selin
Gürel

Kaan
Karsan

Nil Kural

Utku
Ögetürk

Murat
Özer

Ortalama

Anadolu Turnesi★★✰★★✰2,50
Arada★★★★★✰★✰2,33
Biz★★★★★★★★★✰2,38
Captain Marvel★★★★✰★★★★★✰★★✰★★✰2,14
Güven★✰★★1,75
Güzel Oğlum★★✰★★★★★★★★★★★★★✰2,43
Herkes Biliyor★★✰★★★✰★★✰★★★★★★1,94
İstila Altında★★✰★★2,25
Mirai★★✰2,50
Mutlu Lazzaro★★★★★★✰★★★★★✰★★✰★★✰★★★2,56
Papillon★★✰★★2,25
Türk İşi Dondurma1,00
Woman at War★★★★★★★★★★✰2,63

Not: Yıldızlar 4 üzerinden verilmiştir.

© 2013-2020 Altyazı Aylık Sinema Dergisi / Altyazi.net'in içeriği dergi yönetiminden ve yazarlardan izin alınmaksızın kullanılamaz.