Şu An Okunan
Beş Maddede Michael Haneke – I

Beş Maddede Michael Haneke – I

Kör Alandakiler

Bilinmeyen Kod’un (Code Inconnu, 2000) açılışında bir adam çöpünü sokağın köşesinde oturan bir kadının üstüne atar, bunu gören başka bir adam kadından özür dilemesini ister. Tartışma büyüyünce polis devreye girer ve genç adamı uyaranın belgeleri olmayan bir göçmen olduğu ortaya çıkar. Haneke, neyin doğru neyin yanlış olduğuyla değil, toplum düzeninde doğruyu ve yanlışı dile getirme hakkına kimlerin sahip olduğuyla ilgilenir. Bu yüzden söz hakkına sahip olmayanlara, sokağın köşesinde oturan kadına dikkat çeker. Yok sayılan ve kör alandan çıkıp gelenler üzerine bir film olan Saklı’da (Caché, 2005) bütün anlatı bunun üzerine kuruludur.

<<<

>>>

© 2013-2022 Altyazı Aylık Sinema Dergisi / Altyazi.net'in içeriği dergi yönetiminden ve yazarlardan izin alınmaksızın kullanılamaz.