Şu An Okunan
Sarayın Gözdesi / The Favourite

Sarayın Gözdesi / The Favourite

Sarayın Gözdesi’ni ilginç ve belki de biraz tartışmalı kılan, kadınları masum ve pasif kurbanlar olarak değil de var olma çabasını elden bırakmayan özneler olarak betimlemesi. Ancak, yukarıda da belirtildiği üzere, film bu güçlü kadınları idealize etmiyor, tüm kusurlarını da açık ediyor. Kurallarını erkeklerin koyduğu bu saçma yapı içinde hayatta kalma çabasının onları nasıl vahşileştirdiğini tüm ayrıntısıyla anlatıyor. Hattâ filmi bu şekilde özetleyebiliriz: Erkeklerin kurduğu saçma düzende hayatta kalabilmek için elinden geleni ardında koymayan üç kadının hikâyesini anlatan bir fars.

<<<                                                     >>>

© 2013-2022 Altyazı Aylık Sinema Dergisi / Altyazi.net'in içeriği dergi yönetiminden ve yazarlardan izin alınmaksızın kullanılamaz.