Şu An Okunan
14. Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı’nın Teması “Sinema ve Edebiyat”

14. Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı’nın Teması “Sinema ve Edebiyat”

Bu sene 2-4 Mayıs 2013 tarihleri arasında Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi öncülüğünde Kadir Has Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan XIV. Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı’nın ana teması “Sinema ve Edebiyat” olarak belirlenmiştir. Önceki yıllarda Dudley Andrew, Frank Tomasulo, John Hill, Dina Iordonova, Seth Feldman, Murray Pomerance ve Laura Mulvey’nin ana konuşmacı oldukları konferansta bu yılın konuşmacısı İngiltere, York Üniversitesi, Tiyatro, Film ve Televizyon Bölümü başkanı Prof. Andrew Higson olacaktır.

Konferans bitiminde sunulan bildiriler ve yapılan konuşmalar, bundan önceki konferanslarda olduğu gibi makalelere dönüştürülerek kitap halinde basılacaktır. “Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı Kitap Serisi”, Türk Sineması üzerine düzenli biçimde kurumsallaşan ilk ve en kapsamlı çalışma olma özelliğini koruyor.

Onüç yıldır sürdürülen ve Türkiye sineması konusunda gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası düzeyde akademik tek konferans olma özelliği taşıyan bu bilimsel etkinlik Türkiye ve yurtdışından akademisyenler, araştırmacılar, arşivciler ve yönetmen ve yapımcıların katılımı ile gerçekleştirilmektedir. Konferans bugüne değin sunumların makaleleştirilmesi aşamasından sonra kitaplaştırılmış, şu ana kadar dokuz kitap Bağlam Yayınevi tarafından basılmış ve yurt çapında dağıtılmıştır.

Konferanstan hareketle Cambridge Scholars Publishers için ‘Cinema and Politics: Turkish Cinema and New Europe’ adlı kitap İngiltere’de yayımlanmış ve birçok akademik dergide referans olarak gösterilmiştir. Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı kapsamında basılmış kitaplar, basıma hazır ve hazırlanmakta olan kitap isimleri aşağıda sunulmuştur:

I. Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler I
II. Türk Sineması, Ama Hangisi? Türk Sinemasına Alternatif Bakışlar, Türk Sinemasında Dönemler
III. Karşılaşmalar
IV. Türk Sineması: Hayali Vatanımız
V. Sinema ve Tarih
VI. Sinema ve Seyir
VII. Sinema ve Para
VIII. Sinema ve Politika
IX. Sinema ve Gerçek
X. Sinema ve Hayal
XI.  Sinema ve Yeni (basıma hazır)
XII. Sinema ve Felsefe (basıma hazır)
XIII. Sinema ve Bellek (basıma hazırlanıyor)

Ayrıntılı bilgi: www.tfayy.org

 

© 2013-2020 Altyazı Aylık Sinema Dergisi / Altyazi.net'in içeriği dergi yönetiminden ve yazarlardan izin alınmaksızın kullanılamaz.