Şu An Okunan
Nüremberg Duruşması (Judgment at Nuremberg)

Nüremberg Duruşması (Judgment at Nuremberg)

Nazi döneminde görev yapan hâkimlerin yargılandığı davayı anlatan Stanley Kramer imzalı Nüremberg Duruşması (Judgment at Nuremberg, 1961), günümüzde de hâlâ geçerliliğini koruyan bir dizi politik ve etik tartışmaya ayna tutan zengin bir metne sahip. Alman hâkimlerin avukatlığını üstlenen Hans Rolfe’nin yaptığı tutkulu savunma, sanıkların o dönemki yasaları uygulamak zorunda olmaları üzerinden ilerliyor. Toplama kamplarında yaşananlara dair gerçek görüntülerin gösterilmesinin ardından Rolfe savunmasını farklı bir perspektiften devam ettirmek zorunda kalıyor. “Eğer bu hâkimler suçluysa diğer suçlulara ne olacak?” diye soruyor. “Dünyanın geri kalanını ne yapacağız? Hitler’in konuşmalarını dinleyen, ‘Kavgam’ kitabında yazdıklarını okuyan ve hiçbir şey yapmayan diğerlerine ne olacak? Hitler’in saygı duyulan biri olmasında sorumluluğu olan Vakitan’ı, onunla ticari anlaşma yapan devletleri, Alman hükümetiyle iş yaparak büyük kâr eden Amerikan şirketlerimi de suçlu bulacak mıyız?” diye soruyor. İnsanlık suçunu işleyenler kadar, o suçların işlenmesine göz yuman dünyayı da suçluyor Rolfe. Sessiz kalmak suça ortak olmaktır diyor. Ali Deniz Şensöz

© 2013-2022 Altyazı Aylık Sinema Dergisi / Altyazi.net'in içeriği dergi yönetiminden ve yazarlardan izin alınmaksızın kullanılamaz.