Şu An Okunan
Toni

Toni

İspanya’da iç savaşın patladığı 1936 yılından bir sene önce çekilen Toni, Fransa’nın güneyine akın eden göçmenlerin karşılaştıkları zorlukları perdeye taşıyan bir film. Bugün ‘biennio nero’ (iki kara yıl) olarak anılan ve iç savaşa uzanan dönemde, sağcıların ve faşistlerin artan baskısıyla ülkede durum iyice gerginleşmiş, tarım işçilerinin maaşları yarıya indirilmiş, sendikaları kapatılmıştı. Jean Renoir Toni’de, iş bulma ümidiyle İspanya’dan ve İtalya’dan Fransa’ya gelen tarım işçilerini anlatıyor. Trenden inen yüzlerce kişi arasından tek bir kişiye, genç bir adama, Toni’ye odaklanıyoruz. Bundan sonrasında Toni ve çevresindeki karakterler üzerinden hem Fransa taşrasında işçi sınıfının durumunu, hem sınıf çatışmasını, hem de yükselmekte olan kent kültürünün çekiciliğini anlatıyor Renoir. Sinema tarihi bakımından Toni’yi ilginç kılan, daha sonraları İtalyan Yeni Gerçekçiliğine dönüşecek toplumsal gerçekçi estetiğin nüvelerini taşıması. Acımasız bir geçmişin yıkıntılarıyla yeni bir gelecek hayali arasında sıkışmış yorgun ve travmatize bir halkı anlatacak olan Yeni Gerçekçi yönetmenler, bu göçmen hikâyesinde dönemin halet-i ruhiyesinin ifadesini sezmiş olmalı. Aslı Özgen Tuncer 

© 2013-2022 Altyazı Aylık Sinema Dergisi / Altyazi.net'in içeriği dergi yönetiminden ve yazarlardan izin alınmaksızın kullanılamaz.