Şu An Okunan
8-14 Şubat Haftası Yıldız Tablosu

8-14 Şubat Haftası Yıldız Tablosu

 

Berke
Göl

Aslı
Ildır

A.Deniz
Şensöz

Selin
Gürel

Kaan
Karsan

Nil Kural

Utku
Ögetürk

Murat
Özer

Ortalama

Arakçılar★★★✰★★★✰★★★★★★★★★★★★3,17
Asla Gözlerini Kaçırma★✰★★1,75
Babamın Kemikleri★★✰2,50
Çiçero★✰00,80
Dogman★★★★★✰★★★✰★★★★★★✰★★★2,64
Glass★★★★✰★★★✰★✰1,64
İmgeler ve Sözcükler★★★★★★★★★★★★★★★★✰2,36
İskoçya Kraliçesi Mary★✰★★★★★✰2,33
Kefernahum★★★✰★★✰★✰★★✰1,83
Sarayın Gözdesi★★★✰★★★★★★★✰★★✰★★★★★★✰★★✰3,21

Not: Yıldızlar 4 üzerinden verilmiştir.

© 2013-2020 Altyazı Aylık Sinema Dergisi / Altyazi.net'in içeriği dergi yönetiminden ve yazarlardan izin alınmaksızın kullanılamaz.