Şu An Okunan
5 Unutulmaz Gotik Edebiyat Uyarlaması – I

5 Unutulmaz Gotik Edebiyat Uyarlaması – I

Nosferatu
Yön: F.W. Murnau

Bram Stoker’ın 1897’de yayımlanan romanı ‘Dracula’dan Henrik Galeen’in uyarladığı Nosferatu, eine Symphonie des Grauens (1922), Alman Dışavurumculuğu akımının en önemli filmlerinden biridir. F.W. Murnau imzalı bu başyapıt, Karpat Dağları’ndaki şatosunda yaşayan vampir Kont Orlok’un, kendisiyle bazı yasal konularda görüşmeye gelen Hutter adlı bir adamın masum karısının Ellen’ın peşine düşmesini ve genç kadının ona karşı verdiği mücadeleyi konu alır. Aydınlık ile karanlık arasındaki ezeli çatışmayı muhteşem bir ışık ve gölge kullanımıyla ele alan Nosferatu, sinema tarihi boyunca çekilecek pek çok ‘Dracula’ uyarlamasının da temel ilham kaynağı olacaktır.


Advertisement
© 2013-2022 Altyazı Aylık Sinema Dergisi / Altyazi.net'in içeriği dergi yönetiminden ve yazarlardan izin alınmaksızın kullanılamaz.