Şu An Okunan
Dunkirk

Dunkirk

 

Dunkirk
“Çaresizlik ve kasvet duygusu giderek yerini destanlaşan bir dayanışma duygusuna, milliyetçi bir ‘ev’, ‘anavatan’ hasretine ve en önemlisi altı çizilmiş bir ‘zafer’ hamasetine bırakıyor. Bu yalnızca hikâyenin sonuçlanma şekliyle değil, müziklerdeki değişimle ya da sahnelerin bir araya getirilme biçimiyle de kendisini belli eden bir yönlendirme.” – Ekrem Buğra Büte Altyazı, Sayı 175, Eylül 2017

                                 <<<   >>>

© 2013-2020 Altyazı Aylık Sinema Dergisi / Altyazi.net'in içeriği dergi yönetiminden ve yazarlardan izin alınmaksızın kullanılamaz.