Şu An Okunan
Elizaveta Svilova

Elizaveta Svilova

Kurgucu, yönetmen, yazar, arşivci Elizaveta Svilova, sinema tarihinde daha çok Dziga Vertov’la özdeşleştirilen Sovyet montaj ekolünün arkasındaki en önemli isimlerden biriydi. Henüz on iki yaşında bir film laboratuvarında negatiflerin temizlenmesi, ayıklanması ve saklanması işinde çalışmaya başlayan Svilova, 1922’de Goskino kurgu laboratuvarında Efsir Shub’la ve dönemin bugün yeterince tanınmayan ancak müthiş üretken kadın kurgucularıyla tanışır. Sonraki yıllarda da Vertov’la birlikte yazdığı metinler ve yaptığı filmlerle Sovyet avangardına şekil vermeye devam etmiştir Svilova.

Eva Molcard’ın Women Film Pioneers Project için kaleme aldığı kapsamlı biyografiden derlenmiştir.

© 2013-2022 Altyazı Aylık Sinema Dergisi / Altyazi.net'in içeriği dergi yönetiminden ve yazarlardan izin alınmaksızın kullanılamaz.