Şu An Okunan
1-7 Mart Haftası Yıldız Tablosu

1-7 Mart Haftası Yıldız Tablosu

Berke
Göl

Aslı
Ildır

A.Deniz
Şensöz

Selin
Gürel

Kaan
Karsan

Nil Kural

Utku
Ögetürk

Murat
Özer

Ortalama

Alita: Savaş Meleği★★★✰★★✰2,00
Asla Gözlerini Kaçırma★★★✰★★★★✰★★2,00
Göç Mevsimi★★✰★★2,25
Mutlu Lazzaro★★★★★★✰★★★★★✰★★✰★★★2,64
Sarayın Gözdesi★★★✰★★★★★★★✰★★✰★★★★★★★★★★✰★★✰3,31
Sibel★★★★✰★★★★★★★✰★★✰2,42
Sisters Biraderler★★★✰★★★★✰★★★2,75
Van Gogh: Sonsuzluğun Kapısında★★★★★★★★★★★2,40

Not: Yıldızlar 4 üzerinden verilmiştir.

© 2013-2022 Altyazı Aylık Sinema Dergisi / Altyazi.net'in içeriği dergi yönetiminden ve yazarlardan izin alınmaksızın kullanılamaz.