Şu An Okunan
Usta Yönetmenlerin Kısa Filmleri – VI

Usta Yönetmenlerin Kısa Filmleri – VI

Homage by Assasination (1970) – Elya Süleyman

Süre: 25 dk.

1990’ların başında beş Arap yönetmenden, Körfez Savaşı’nın bölge insanları, Arap kültürü ve entelektüel hayatı üzerindeki etkileri konusunda kısa filmler çekmeleri istenir. Harb el Khalij… wa Baad? (The Gulf War…What Next?, 1993) başlığı altında toplanan bu beş filmden Homage by Assassination, Filistin sinemasının günümüzdeki en önemli temsilcilerinden Elya Süleyman’ın ikinci filmidir. Süleyman’ın New York’ta yaşadığı dönemde çektiği bu film, Filistin sinemasına yepyeni bir nefes getiren komik, absürd ve şiirsel Bir Kayboluşun Güncesi (Chronicle of a Disappearance, 1996), Kutsal Direniş (Yadon İlaheyya, 2002) ve Geride Kalan (The Time That Remains, 2009) filmlerinin habercisidir.

Homage by Assassination Körfez Savaşı sırasında New York’taki apartman dairesinde ‘Homage by Assassination’ isimli bir film üzerinde çalışan ve Elya Süleyman’ın canlandırdığı Filistinli yönetmen E.S.’nin diaspora deneyiminin izlerini sürer. Hatta film siyah ekran üzerinde şöyle bir açıklamayla başlar: “Bu filmin hikâyesi Körfez Savaşı sürdüğü bir gecede geçmektedir. New York’ta evine hapsolmuş Filistinli bir sinemacı kimlik ve sürgün kavramlarını sorgulamaya başlar.” Karşımıza çıkan ilk imgede ise Süleyman’ın sonradan çekeceği dört filmde yeniden rastlayacağımız ve her defasında Elya Süleyman tarafından canlandırılacak olan E.S.’yi küçücük bir apartman dairesinde telefon başında beklerken görürüz. E.S. telefon başındayken bir radyo spikerinin televizyondan gördüğü savaş sahnelerini tasvir eden sesini ve savaşa dair yorumlarını duyarız. Sonrasında spiker Filistinli genç bir yönetmen olan Elya Süleyman’la telefon bağlantısı kuracaklarını, yönetmenin şu anda ‘Homage by Assassination’ isimli bir film yapmakta olduğunu söyler. Spiker telefon numarasını çevirir, telefon çalar, E.S. telefonu açar ancak bağlantı kurulamaz. Spiker tekrar tekrar numarayı çevirir ancak bir türlü E.S.’ye bağlanamaz.

İletişim kurulamaması ve hatta iletişimin çökmesi sorunsalı film boyunca tekrar tekrar karşımıza çıkar. E.S. Nasıra’daki ailesine ulaşıp güvende olduklarından emin olmak ister ancak telefondaki ses “aradığınız ülkeye ulaşılamamaktadır” der. Ünlü akademisyen Ella Shohat tarafından seslendirilen arkadaşı Ella’yla mektuplaşmalarını bile faks üzerinden gerçekleştirir. Hatta Ella’ya çiçek göndermek istediği zaman önce fotokopisini çeker, sonra kopyayı faks olarak gönderir. Ella da ailesinin güvenliğinden endişe etmekte ve Bağdat’taki ailesine ulaşamamaktadır. E.S.’ye telefonla ulaşabilenler ise telesekretere not bırakıp, savaşla ilgili bilgi verir, şakalar yaparlar. Ancak E.S. film boyunca hiç konuşmaz. Tamamen sessizdir.

Süleyman, Homage by Assassination’da kültürel hafıza ve kimlik tahayyülüne dair farklı parçalarını aynı düzlemde bir araya getirir. Arşiv görüntüleri, yazdığı senaryo, Arapça deyimler, Amerikan medyasının Körfez Savaşı hakkında yaptığı haberler, Fairuz ve Ümmü Gülsüm şarkıları, Ella Shohat’ın akademik makalelerinden parçalar ve aile fotoğraflarını yan yana koyarak Filistin ve Arap kimliği, savaş, coğrafi sınırlar, ev, ülke, aidiyet ve sürgün kavramlarını sorgular. Bunu yaparken de bütün bu kavramların tanımlarına ve bu tanımların sınırlarına meydan okur, onları altüst eder. Esin Paça Cengiz

<<<

>>>

© 2013-2020 Altyazı Aylık Sinema Dergisi / Altyazi.net'in içeriği dergi yönetiminden ve yazarlardan izin alınmaksızın kullanılamaz.