Şu An Okunan
Yabancıların Gözünden Paris

Yabancıların Gözünden Paris

Görkemli bir burjuvazi hayatına olduğu gibi sınıf mücadelesinin en sert biçimlerine de tanıklık etmiş sokakları, baş döndürücü mimarisi ve sanatın her disiplinini ‘kutsayan’ kültürel atmosferiyle “modernitenin başkenti” Paris, bugüne dek sinemanın en sevdiği mekânlardan biri olageldi. Şehir şüphesiz, turistlerin de değişmez favorileri arasında. Paris’i yabancıların gözünden resmeden beş filmi derledik.

>>>

© 2013-2020 Altyazı Aylık Sinema Dergisi / Altyazi.net'in içeriği dergi yönetiminden ve yazarlardan izin alınmaksızın kullanılamaz.