Şu An Okunan
‘Filmlerle Türkiye’de Aşkın Halleri’ Semineri

‘Filmlerle Türkiye’de Aşkın Halleri’ Semineri

Boğaziçi Üniversitesi, Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi, Mithat Alam Film Merkezi ve Altyazı Sinema Dergisi Ortak Eğitim Programı

Kurs Başlangıcı: 11 Nisan Salı
Kurs Süresi: 8 hafta (haftada 2 saat, toplam 16 saat)
Saatler: Salı günleri 19:00-21:00 arası
Yer: Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi
Kurs Ücreti: Tam 900 TL / Öğrenci & Öğretmen 700 TL

Aşk hiçbir zaman kendi hâlinde kalmaz, kendi hâline bırakılmaz. Tarihsel ve toplumsal dinamiklerle şekillenen aşk insanlık durumlarını anlamak için kilit bir kavramdır. Filmlerle Türkiye’de aşkın hâllerini incelerken aslında tüm bir yaşama kültürünü ve o arka plandan yansıyanları da mercek altına alacağız. Türkiye’de 1950’lerden bu yana yapılmış filmlerde aşkın temsilini zaman, mekân, sınıf ve toplumsal cinsiyet kavramları etrafında tartışacak olan bu eğitim programında değişen dönemlerde aşkı anlatırken bireysel ve toplumsal dinamikleri anlamaya çalışacağız. Sosyal bilimciler, edebiyatçılar ve sinemacıların birlikte yürütecekleri bu seminer dizisi disiplinlerarası tartışma yöntemi ile hem Türkiye’de insan ilişkilerinin dinamiklerini aşk çerçevesinden incelemeyi hem de katılımcılara “film okuma” konusunda içgörü kazandırmayı hedefliyor.

1. HAFTA
Eskiyle Yeninin Arasında Büyüme Hikâyeleri
Kabuk değiştiren Türkiye’nin modernleşme sancıları, gündelik yaşamın değişimi ile aşk hikâyelerinin kayıp bir geçmişi yankılaması…

Film:
Ah Güzel İstanbul (Atıf Yılmaz, 1966)

Eğitmenler:
Biray Kolluoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
Övgü Gökçe, Altyazı Dergisi

2. HAFTA
Bireyleşme ve Temsil Krizi
Bireyleşme, geleneksel olandan kopuş ve aşk hikayesinin parçalanması. Aşk asla sadece aşk değil artık… Kurgusal olanla gerçekliğin çarpışması.

Film:
Aaahh Belinda (Atıf Yılmaz, 1986)

Eğitmenler:
Murat Gülsoy, Boğaziçi Üniversitesi Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi
Zeynep Dadak, Altyazı Dergisi

3. HAFTA
Taşradan Kente, Kentten Taşraya
Taşradan kente göç edenlerin hikâyelerinde aşkın bir imkân olarak belirmesi…

Film:
Gurbet Kuşları (Halit Refiğ, 1964)

Eğitmenler:
Zafer Yenal, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
Fırat Yücel, Altyazı Dergisi

4. HAFTA
Sınır Tanımayan Aşk
Yeşilçam melodramının yıkımı ve acımasız yeni dünya. Şehirlerin, ülkelerin, kültürlerin sınırlarını zorlayan aşk hikâyeleri…

Film:
Duvara Karşı (Fatih Akın, 2004)

Eğitmenler:
Zeynep Uysal, Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Ayça Çiftçi, Altyazı Dergisi

5. HAFTA
Sınıflararası İmkânsız Aşk
Eski Yeşilçam filmlerinin “zengin kız fakir oğlan” saf aşkının gerçek sınıfsal çatışma ile yer değiştirmesi…

Film:
Acı Hayat (Metin Erksan, 1962)

Eğitmenler:
Zafer Yenal, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
Enis Köstepen, Altyazı Dergisi

6. HAFTA
Aşk ve Şiddet
Aşktan beslenen şiddetin 1980 sonrası Türkiyesindeki dinamikleri…

Film:
Üç Maymun (Nuri Bilge Ceylan, 2008)

Eğitmenler:
Biray Kolluoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
Ali Deniz Şensöz, Altyazı Dergisi

7. HAFTA
Kadınlık ve Cinsel Özgürleşme
Feminist hareketler, modernleşme, batılılaşma ve cinsel özgürlüklerin genişlemesi sürecinde Türkiye’de kadınlar ve aşk…

Film:
İki Genç Kız (Kutluğ Ataman, 2005)

Eğitmenler:
Olcay Akyıldız, Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Gülengül Altıntaş, Altyazı Dergisi

8. HAFTA
Toplumsal Cinsiyet ve Özyıkım
Farklı cinsel kimlikler ve özyıkıma sürükleyen aşk.

Film:
Masumiyet (Zeki Demirkubuz, 1997)

Eğitmenler:
Olcay Akyıldız, Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Senem Aytaç, Altyazı Dergisi

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için tıklayınız.

-->
© 2013-2022 Altyazı Aylık Sinema Dergisi / Altyazi.net'in içeriği dergi yönetiminden ve yazarlardan izin alınmaksızın kullanılamaz.
Sepetim
Sepetiniz boş.