Şu An Okunan
Beyazlarla Özdeşleşmiş Rolleri Devralan 5 Siyah Aktris

Beyazlarla Özdeşleşmiş Rolleri Devralan 5 Siyah Aktris

Son dönemde Hollywood’da özellikle Marvel, DC ve Disney gibi şirketlerin “siyaseten doğrucu” kararlar almaya başlaması, medyada büyük tartışma yaratmış durumda. Filmlerinde farklı etnik kökenlere, cinsel yönelimlere ve cinsiyet kimliklere sahip oyunculara/karakterlere yer veren şirketlerin uyguladığı bu bilinçli politikaya dair pek çok farklı görüş var. Kimilerine göre bu tercihler ekonomik/yapısal değişiklikleri erteleyen ve temsil düzeyinde kalan göstermelik uygulamalardan ibaret, kimileriyse bunları büyük bir değişimin ilk adımları olarak görüyor.

Bu kararlara şüpheyle yaklaşan kitle, temelinde beyaz-cis-heteroseksüel erkekler için yazılmış rollerin, basit oyuncu değişiklikleriyle radikal dönüşümler yaratamayacağı görüşünde. Örneğin son olarak kendisine ‘Black Widow’ filmini yönetmesi için teklif götürülen Arjantinli yönetmen Lucrecia Martel, bu “siyaseten doğrucu” tavrı “içi boş” olarak nitelendirmişti. Öte yandan kimilerine göre de, temsil düzeyinde başlayan bu eğreti tavır gitgide daha da derinleşecek yapısal bir değişikliğin başlangıcı. Özellikle Disney gibi, başta çocuklar olmak üzere geniş kitlelere hitap eden şirketlerin, yıllar boyunca katkıda bulundukları temsil eşitsizliğine karşı böyle bir tavır alması olumlu bir adım olarak nitelendiriliyor. Bu gibi şirketlerin bazı hayranlardan gelen ırkçı tepkilere rağmen kararlarının arkasında durması ise –ekonomik sebeplerle de olsa– geri adım atılmayacağının bir göstergesi.


Advertisement

Son dönemde yine büyük stüdyo filmlerinde ve dizilerde ortaya çıkan eğilimlerden biri, tarihsel olarak hep beyaz oyuncular tarafından canlandırılmış ikonik karakterlerin siyah aktrislere teslim edilmesi. Bu eğilimin son dönemde medyada yankı uyandıran beş örneğini hatırlayalım.

>>>

© 2013-2022 Altyazı Aylık Sinema Dergisi / Altyazi.net'in içeriği dergi yönetiminden ve yazarlardan izin alınmaksızın kullanılamaz.