Şu An Okunan
Altın Portakal Yönetimine Meslek Birliklerinden Tepki

Altın Portakal Yönetimine Meslek Birliklerinden Tepki

Yedi sinema birliği bir araya gelerek, Antalya’da Ulusal Yarışma’ya ilişkin yönetmelik maddelerinin değiştirilmiş olmasına dair bir kamuoyu açıklaması yayımladı.

26 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Yarışma sonuçlarıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Zeki Demirkubuz başkanlığındaki Ulusal Yarışma jürisinin Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü’nü Aşk, Büyü vs. ile Küçük Şeyler filmleri arasında paylaştırarak, ayrıca hem En İyi Film hem de Behlül Dal En İyi İlk Film ödüllerini aynı filme, Bozkır’a vererek festival yönetmeliğini son anda değiştirmiş olması hayli tepki çekmiş ve geçtiğimiz hafta boyunca eleştirilere maruz kalmıştı. Jürinin uymadığı yönetmenlik maddeleri şunlardı:

– “Ana Jüri, En İyi Film, Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü, Behlül Dal En İyi İlk Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini paylaştıramaz. Diğer ödüller en fazla ikiye paylaştırılabilir.”
-“En İyi Film, Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü ve Behlül Dal En İyi İlk Film ödülleri aynı filme verilemez.”

Zeki Demirkubuz, Emre Erkmen, Mert Fırat, Şebnem Bozoklu ve Latife Tekin’den oluşan jüri, söz konusu maddelerle ilgili yönetimden değişiklik talep etmiş, festival yönetimi de şu maddeye dayanarak değişikliği kabul etmişti: “Bu Yönetmelikte belirlenmeyen diğer hususlarda karar yetkisi ve değişiklik hakkı Festival Yönetimi’ne aittir. Belediye gerekli görülen hallerde yönetmelikte değişiklik yapabilir.”

Film Festivalleri Değerlendirme Kurulu ise, konuya ilişkin olarak aşağıdaki açıklamayı yayımladı:

Film Festivalleri Değerlendirme Kurulu’ndan Kamuoyuna Duyuru

Ülkemizin köklü ve tanınmış film festivallerinden olan Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin bu yıl 56.’sı gerçekleştirildi. “Öze dönüş” temasıyla yola çıkan bu yılki festivalde, eski festival yönetimi tarafından 2 yıl önce sonlandırılan ulusal uzun metraj yarışması ve 4 yıl önce sonlandırılan belgesel ve kısa film ulusal yarışmaları tekrar yapılmaya başlandı. Öncelikle festivalin özüne dönüşü simgeleyen bu kararları memnuniyetle karşıladığımızı söylemek isteriz.

Ancak endişe verici hususu kamuoyunun dikkatine sunmak isteriz. Ulusal uzun metraj film yarışmasında, jüri, festival yönetimi ve belediye yetkilileri tarafından ödül yönetmeliğinin elbirliğiyle ihlal edilmesinin, önce sinema sektörüne, sonra festivalin itibarına indirilmiş ağır bir darbe olduğunu düşünüyoruz.

Yarışma öncesinde ilan edilen bir yönetmelik festival düzenleyicilerinin katılımcılara sunduğu ve yarışmaya katılanların kabul ettikleri bir sözleşmedir. Yönetmelikte ilan edilen kuralların yarışma içerisinde değiştirilmesi festivalin uluslararası alanda akredite olduğu FIAPF yükümlülüklerine de uymadığı gibi, hukukun “iyi niyet” prensibine aykırı, keyfi ve haksız bir uygulamadır. Bu uygulama ile yarışmaya katılan tüm sinemacılar moral açıdan sarsılmış ve mağdur edilmiştir. Ödül almayanlar kadar ödül kazananlar da zarar görmüştür.

Jürilerin ve festival yönetimlerinin, kamuoyuyla aylar öncesinden paylaştıkları yönetmelikleri, alelacele ve keyfi olarak değiştirmeleri, aynı zamanda gelecek yıllarda yapılacak festivallere de gölge düşürmektedir. Gelecek yıllarda hangi güvence ile sinemacılardan festivale katılmaları istenecektir?

Sinema kuruluşlarının verdiği yetki ile film festivallerimizi gözlemlemek üzere kurulan Festivaller Değerlendirme Kurulu olarak 56. Altın Portakal Film Festivali ilgililerini şiddetle kınıyor; sinemacıların film festivallerinin bir paydaşı olduğunu göz ardı eden uygulamaların son bulmasının, festivallerin her bakımdan, saydam, açık, tarafsız ve ilkeli bir işbirliği içerisinde gerçekleştirilmesinin ancak sinema dünyamızın kararlılığı ve ortaklaşa davranışı ile sağlanabileceğinin altını çiziyoruz.

Festival yönetimini, jürinin yönetmelik ihlali içeren kararlarını ivedilikle gözden geçirmeye ve düzeltmeye davet ediyoruz.

Can Kolukısa (Oyuncular Meslek Birliği Bşk. Vekili)
Yusuf Sezgin (Sinema Oyuncuları Derneği Başkanı)
Aydın Sayman (Türk Sinema Vakfı Başkanı)
Sevil Demirci (SEYAP Başkanı)
Mehmet Güleryüz (SETEM Başkanı)
Mustafa Kara (SİNEBİR Bşk. Yrd.)
Yasin Ali Türkeri (Belgesel Sinemacılar Meslek Birliği Başkanı)

© 2013-2022 Altyazı Aylık Sinema Dergisi / Altyazi.net'in içeriği dergi yönetiminden ve yazarlardan izin alınmaksızın kullanılamaz.