Şu An Okunan
Sinemanın Kız Kardeşleri

Sinemanın Kız Kardeşleri

‘Kardeşlik’ hem psikanalitik çağrışımlarıyla, hem de toplumsal ilişkilere dair alegorik okumalara alan açmasıyla sinemanın her daim sevdiği konulardan biri olagelmiştir. Bazen çok daha naif bir bakışla, sevgi ve dayanışma üzerine kurulan kardeşlik anlatısı, kimi zaman da korku ve gerilim sinemasında olduğu gibi parçalanmış zihinler için bir metafor işlevi görür. Sinema tarihinin en önemli ‘kız kardeşlik’ filmlerinden beşini hatırlayalım.

>>>


Advertisement
© 2013-2022 Altyazı Aylık Sinema Dergisi / Altyazi.net'in içeriği dergi yönetiminden ve yazarlardan izin alınmaksızın kullanılamaz.