Söyleşiler

Peter Greenaway ile söyleşi

, , Yorum Yok

Pelı̇külün sadece bı̇r başlangıç olduğunu söyleyen Peter Greenaway dı̇jı̇tal devrı̇mle beraber sı̇nemanın kendı̇ne has bı̇r dı̇l gelı̇ştı̇receğı̇nı̇ öne sürüyor.

Oku →